Naše výsledky

Hnutí ProMOST není v politice žádným nováčkem. Naše osobnosti působí ve vedení města Most již několik let. 
Podívejte se, co se nám podařilo z minulého programu již splnit. 

Hnutí ProMOST není v politice žádným nováčkem. Naši kandidáti pracují ve vedení města Most již 4 roky. Podívejte se, co z našeho minulého volebního programu se nám podařilo prosadit.

Pro občany

Městská hromadná doprava

🗒 Z volebního programu 2014

Zachováme výhody pro občany města Most ve formě městské hromadné dopravy pro žáky základní škol a seniory nad 65 let zdarma.

✅ Výsledky

Splněno 🙂

Komunální odpad

🗒 Z volebního programu 2014

Zachováme svoz a likvidaci komunálního odpadu pro všechny obyvatele města Mostu zdarma.

✅ Výsledky

Splněno 🙂

Bezpečnost

Problematické části města

🗒 Z volebního programu 2014

Ve spolupráci s občany města vytipujeme nejproblematičtější části, osadíme je kamerovým systémem a v nejrizikovějších částech města umístíme mobilní služebny s trvalým obsazením městskými strážníky.

✅ Výsledky

V několika hlavních lokalitách byl kamerový systém rozšířen. V roce 2018 nadále pokračujeme v modernizaci kamerového systému.

Školy a školky

🗒 Z volebního programu 2014

Všechny prostory před základními školami budou monitorovány kamerovým systémem s přímým napojením na středisko městské policie a to pro zajištění bezpečnosti našich dětí.

✅ Výsledky

Kamerový systém se postupně realizuje. Kromě toho doplňujeme kamerové systémy i u mateřských škol. Nad rámec také začala optimalizace IT infrastruktury v mateřských školách, která byla v tristním stavu.

Park Šibeník

🗒 Z volebního programu 2014

Zajistíme bezpečnost v parku na Šibeníku.

✅ Výsledky

V parku byly realizovány přiřezávky tak, aby byl více přehledný, světlejší a lidé se tam nebáli. Páteřní trasa byla osazena veřejným osvětlením, byly odstraněny nevzhledné betonové plochy a vybudováno workoutové hřiště, které bude rozšířeno o parkour. Projekční práce a následná realizace 3D bludiště přivede do parku ještě více lidí. V této souvislosti bude zavedena stála hlídková služba parku a kamerový systém.

Zdravotnictví

Parkování u nemocnice

🗒 Z volebního programu 2014

Zajistíme vybudování parkovacího domu s přímým vstupem do nemocnice v Mostě.

✅ Výsledky

Nerealizováno. S vedením Krajské zdravotní a.s. bylo o realizaci parkoviště jednáno, ale z plánů sešlo kvůli vybudování parkoviště za nemocnicí.

Zdravotnický personál

🗒 Z volebního programu 2014

Podpoříme Krajskou zdravotní a.s. ve stabilizaci zdravotního personálu v nemocnici v Mostě.

✅ Výsledky

Splněno 🙂

Rekonstrukce nemocnice

🗒 Z volebního programu 2014

Podpoříme rekonstrukci nemocnice v Mostě.

✅ Výsledky

Rekonstrukci nemocnice v Mostě jsme již zařídili prostřednictvím našich krajských zastupitelů. O průběhu rekonstrukce se můžete přesvědčit.

Hospodaření

Transparentní veřejné zakázky

🗒 Z volebního programu 2014

Transparentní zadávání veřejných zakázek bez upřednostňování konkrétních subjektů.

✅ Výsledky

Klademe důraz na kvalitní zhotovitele a místní podnikatele (součást naší podpory podnikání na Mostecku). Snížili jsme počet veřejných zakázek zadaných napřímo oproti předchozímu vedení města. Statistika úspor v letech 2015-2018 se připravuje.

Účelnost investic

🗒 Z volebního programu 2014

Finanční prostředky města budou vynakládány na účelné investiční akce dle stupně důležitosti.

✅ Výsledky

Splněno. Navýšili jsme kapitolu na opravy komunikací ve městě, která byla dlouhodobě poddimenzována.

Vyvážený rozpočet

🗒 Z volebního programu 2014

Zajistíme vyvážený rozpočet města Mostu.

✅ Výsledky

Splněno. Město Most v období 2015-2018 dosáhlo historicky nejlepších výsledků s přebytky.

Údaje v milionech korun

Daň z nemovitosti

🗒 Z volebního programu 2014

Po celé funkční období nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti a další poplatky pro občany města Mostu.

✅ Výsledky

Splněno 🙂

Transparentní prodej majetku

🗒 Z volebního programu 2014

Zajistíme transparentní prodej městského majetku.

✅ Výsledky

Splněno 🙂

Sociální oblast & podnikání

Mateřské školy

🗒 Z volebního programu 2014

Zřídíme alespoň dvě mateřské školky a jesle pro mladé rodiny.

✅ Výsledky

Nerealizováno z důvodu dostatečné kapacity našich zařízení. Za dobu našeho funkčního období navíc vznikla některá nová soukromá zařízení (školy a školky).

Domov pro seniory

🗒 Z volebního programu 2014

Vybudujeme domov pro seniory se stálou službou.

✅ Výsledky

Byl již vysoutěžen zhotovitel domova Alzheimer. Navíc proběhla směna budovy infekce do majetku města Most, kde by mohlo potenciálně vzniknout další zařízení.

Problémy s nepřizpůsobivými občany

🗒 Z volebního programu 2014

Zajistíme důsledné dodržování pravidel kultury bydlení – nulová tolerance vůči nepřizpůsobivým občanům – říkáme NE nadměrnému hluku, rušení nočního klidu, znečišťování obydlí a města.

✅ Výsledky

Zrealizovali jsme mapování a jednali se společností ADM, na které navazovalo vydání vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných činností. Realizovali jsme několik opatření týkajících se rušení nočního klidu ve spolupráci Městské policie Most s Policií České republiky. Vyvíjeli jsme pravidelný tlak na Technické služby Most k zajišťování pořádku a čistoty ve městě.

Snížení míry nezaměstnanosti

🗒 Z volebního programu 2014

Užší spolupráce vedení města s Úřadem práce za účelem snížení míry nezaměstnanosti na Mostecku.

✅ Výsledky

Probíhala pravidelná jednání se zástupci Úřadu práce. Kromě toho se podařilo získat nové investory do SPZ Joseph, což přineslo nebo přinese vytvoření cca 550 pracovních míst.

Podnikání na Mostecku

🗒 Z volebního programu 2014

Podpoříme podnikání na území města Mostu a zřizování nových pracovních míst.

✅ Výsledky

Do zóny SPZ Joseph přišli tito investoři:

1) Yankee Candle s.r.o.
2) Feintool Systém Parts Most s.r.o.
3) HI-LEX Czech, s.r.o.
4) AccuMetal s.r.o.
5) Blanco Czechia, s.r.o.

Celková výše jejich investice se pohybuje kolem 4 mld. Kč, celkem se zavázali k vytvoření min. 551 nových pracovních míst (skutečnost bude pravděpodobně vyšší minimálně o polovinu). Příjem města za prodej pozemků činí: 180 mil. Kč vč. DPH (cca 141 mil. bez DPH).

Dále ještě nemáme uzavřenou smlouvu s Atlas Boxem & Crating Czech s.r.o. (měla by se uzavírat v nejbližších dnech). Tam je výše investice cca 150 mil. Kč, vytvořených pracovních míst je 30 a příjem za prodej pozemků cca 13, 2 mil. Kč vč. DPH (10,9 mil. bez DPH).

Dále máme rezervované plochy pro 3 další investory včetně Mitsui – u těch ještě neznáme výši investice a předpokládaný počet vytvořených pracovních míst (odhadem by to mohlo být cca 300). V případě, že bychom umístili všechny tři, činila by částka za prodej pozemků cca 130 mil. Kč vč. DPH (107 mil. Kč bez DPH).

Kultura & sport

Kulturní akce

🗒 Z volebního programu 2014

Zajistíme využití potenciálu města Mostu pro pořádání kulturních akcí.

✅ Výsledky

Splněno. Počet akcí za rok narostl z 10 v roce 2014 na 41 v roce 2018. Mezi nejvýznamnější akce pak patří obnovení farmářských slavností. Kromě toho jsme prodloužili vánoční trhy a zvýšili jejich kvalitu, představili Night Run, Mistrovství České republiky v in-line bruslení na Matyldě atd.

Divadla

🗒 Z volebního programu 2014

Zachováme stálou divadelní scénu.

✅ Výsledky

Splněno. Zvýšili jsme příspěvek Městskému divadlu v Mostě. Divadlo rozmanitostí Most se po mnoha letech dočkalo rekonstrukce. Rekonstrukce proběhly i v Městském divadle – rekonstrukce hlavní scény, sedadel a koberců v hledišti, a rekonstrukce sociálního zařízení v roce 2018.

Financování sportovních klubů a zájmových spolků

🗒 Z volebního programu 2014

Zajistíme, aby příspěvek z hazardu v rozsahu 42-46 milionů korun ročně, byl skutečně přerozdělen sportovním klubům a zájmovým spolkům.

✅ Výsledky

Splněno 🙂

Parkování u Matyldy

🗒 Z volebního programu 2014

Zajistíme parkování přímo u bruslařské dráhy jezera Matylda.

✅ Výsledky

Splněno 🙂 Legalizace dle platné legislativy právě probíhá.

Park Šibeník

🗒 Z volebního programu 2014

Zvelebíme park na Šibeníku pro občany města.

✅ Výsledky

Splněno 🙂 Detailní informace najdete výše v části Bezpečnost.

Cyklotrasa

🗒 Z volebního programu 2014

Vybudujeme cyklotrasu, která občany bezpečně vyvede ven z města mimo silnice první třídy.

✅ Výsledky

Projekt je v realizaci. V letošním roce se realizuje cyklotrasa na ulicích Rudolická a Chomutovská včetně Tvrzova.

Jezero Most

🗒 Z volebního programu 2014

Zajistíme zprovoznění jezera Most včetně výstavby obslužné komunikace Most – Mariánské Radčice.

✅ Výsledky

Posun v otevření jezera Most veřejnosti byl zpožděn v důsledku pomalého zajištění financování investičních akcí ze strany Ministerstva financí České republiky. Došlo k prodloužení procesu zadání a ukončení realizace veřejných zakázek u jezera Most.

V současné době se realizuje silnice z Mostu do Mariánských Radčic, II. etapa – komunikace a inženýrské sítě. Dále by již vysoutěžena, ale dosud nezahájena realizace pobřežní zóny a pláží, a také proběhla soutěž o realizaci vodních pontonů.

Termín otevření byl posunut na 6/2019, kdy bude vše pro veřejnost připraveno, včetně služeb.

Nové zahrádkářské kolonie

🗒 Z volebního programu 2014

Vytipujeme pozemky města pro účely příměstské rekreace – výstavba zahrádkářských kolonií.

✅ Výsledky

Splněno. Nyní se řeší zapracování do územního plánu.

Děláme to srdcem ProMOST

Sledujte nás
na sítích

Pomozte nám zůstat v kontaktu. Přidejte si nás na Facebooku nebo nám napište přes kontaktní formulář.