Vladimír Kubík

předseda komise dopravní

Jsem Vladimír Kubík, zastupitel a radní, a moje práce je mé poslání. Věnuji se jí s cílem přinášet do našeho společenství změny, které zlepšují životy nás všech. Pevně věřím, že klíčem k úspěchu je spolupráce, naslouchání potřebám komunity a hledání inovativních řešení pro výzvy, které před námi stojí. Jako zastupitel a radní jsem zde, abych reprezentoval vaše zájmy a pracoval na tom, aby naše město bylo nejen prosperující, ale také přátelské a bezpečné místo pro život.

Co pro Vás znamená město Most?​

Za ProMOST jsem se rozhodl kandidovat v komunálních volbách již potřetí. Celý můj profesní život pracuji a podnikám ve službách. SLUŽBA = SLOUŽIT a proto chci s ProMOSTem sloužit našim občanům. Zaměřit se chci na vzhled našeho města, jeho zeleň a čistotu, problematiku dopravy, sport, rekreaci a další činnosti, které nám všem zkvalitní život v našem městě MOST.