Program, který udělá z Mostu ještě lepší místo pro život

Do čeho budeme investovat? Jak zajistíme bezpečí ve městě? Jakým směrem a v jakých oblastech se město bude rozvíjet?

To vše se dozvíte v našem programu níže.

Komunální odpad

 • Ve spolupráci s Technickými službami města Mostu a.s. navýšíme počet svozů komunálního odpadu, abychom eliminovali jeho hromadění v nejvíce exponovaných částech města.

Městská hromadná doprava

 • Zachováme výhody pro občany města Most ve formě městské hromadné dopravy pro žáky základní škol, seniory nad 65 let a vybrané skupiny obyvatel zdarma.
 • Dokončíme proces integrace městské hromadné dopravy do Dopravy Ústeckého kraje, aby krajem poskytované benefity mohli využívat i Mostečané včetně snížení jízdného MHD.

Podpora mladých pracujících párů

 • Podporujeme a budeme nadále podporovat nově narozené dětí pracujících rodičů.

Životní prostředí

 • Zřídíme komisi pro ochranu životního prostředí.
 • Na území města budeme nadále vysazovat stovky stromů.
 • Pro úsporu financí a ochranu životního prostředí zajistíme výstavbu FVE na budovách v majetku města.
 • Zajistíme přechod našich organizací na používání bezemisních vozidel.
 • Budeme pokračovat ve snaze o lepší třídění odpadu.
 • Budeme pokračovat v dalších poskytování kompostérů zdarma občanům města Mostu.

Pro naše děti a seniory

 • Zajistíme i nadále stálou školní dohledovou službu, která bude dohlížet na bezpečí dětí na přechodech a v okolí všech základních škol v Mostě.
 • Budeme realizovat preventivní projekty zaměřené zejména na bezpečnost seniorů a dětí.
 • Budeme nadále obnovovat zanedbaná místa a parky a přetvářet je v bezpečná místa pro rodiny s dětmi i seniory.
 • Pohlídáme park Střed prostřednictvím parkového kamerového systému i pomocí činnosti správce parku.
 • Budeme pokračovat v modernizaci přechodů ve městě tak, abychom co nejvíce ochránili chodce před možným nebezpečím ze strany řidičů.

Asistenti prevence kriminality

 • Ve všech lokalitách města budou nadále působit naši asistenti prevence kriminality.
 • Zřídíme stálý 24 hodinový dohled pěších hlídek strážníků v nejproblémovějších lokalitách města.
 • Zvýšíme počet a rozšíříme působení asistentů prevence kriminality do dalších lokalit města.

Boj proti kriminalitě

 • Rozšíříme městský kamerový dohledový systém o nové kamerové body s nočním viděním zejména v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).
 • Nadále budeme využívat mapu kriminality, sledovat vývoj bezpečnostní situace ve městě a spolupracovat s Policií ČR na zvýšení bezpečnosti ve městě.
 • Budeme důrazně vyjednávat s příslušnými státními orgány v oblasti legislativy ČR ovlivňující bezpečnost a sociální problémy ve městě.
 • Zaměříme se na zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel žijících mimo SVL, a to zejména na sídlištích.

Pod ochranou města

 • Do nejproblémovějších lokalit a městských parků nasadíme nově tzv. správce lokalit.
 • Projekt Pod ochranou města zavedeme v celé lokalitě „Stovky“. Rozšíříme zde systém správců lokality, kteří se zaměří na bezpečnost, pořádek a dodržování stanovených pravidel přímo uvnitř problematických bytových domů a v jejich nejbližším okolí.

Prevence proti nebezpečí

 • Budeme nadále bojovat proti rozšiřování SVL a vzniku ubytoven na území města. Všemi prostředky podpoříme výkup bytů od „spekulantů“ zpět do rukou města.
 • Budeme pokračovat v investicích do městského útulku v Rudolicích a zajistíme důstojné podmínky pro zatoulaná zvířata a jejich rychlou adopci.

Městská policie

 • Posílíme pěší hlídky o osm nových strážníků. Udržíme nadále počet strážníků nad sto.
 • Budeme provádět pravidelně průzkum pocitu bezpečí mosteckých občanů, abychom zefektivnili práci městské policie a zlepšili její vztahy s veřejností.

Podpora důstojného života pro seniory

 • Budeme nadále významně podporovat naše seniory a to jak formou financování činnosti klubu seniorů, tak i různých benefitů s ohledem na jejich přání a potřeby.
 • Zřídíme SOS linku pro seniory. Budeme se nadále rádi setkávat osobně i na vzdělávacích a kulturních akcích se seniory a připomínat jim, jak se co nejbezpečněji chovat na ulici i doma a zapojovat se do vlastní ochrany.
 • Rozšíříme službu Taxík Maxík nákupem dalšího vozu.

Omezení obchodu s chudobou

 • Ve spolupráci s ostatními městy v České republice budeme jednat se zástupci Vlády ČR o změně v systému vyplácení sociálních dávek, které omezí obchod s chudobou a stanoví osobám čerpajícím tyto dávky i povinnost služby pro slušné občany.
 • Budeme pokračovat ve výkupu bytových jednotek v problémových lokalitách města Mostu a obsadíme je slušnými nájemníky, abychom tak zabránili další degradaci těchto míst.
 • Budeme i nadále pokračovat v práci Výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů v projektu Pod ochranou města a to s rozšířením na další problémové lokality.

Zkvalitnění zdravotnické péče

 • Budeme jednat s vedením Krajské zdravotní, a. s., o zkvalitňování služeb poskytovaných v rámci zdravotní péče a zkvalitňování zdravotnického personálu.
 • Budeme pokračovat v modernizaci zařízení Městské správy sociálních služeb Most pro zlepšení komfortu jejich klientů.

Efektivní a vyvážený rozpočet města

 • Zajistíme tvorbu efektivního a vyváženého rozpočtu města s ohledem na zpracovaný střednědobý výhled investic.
 • Odpovědným přístupem jsme pro budoucí investice a rozvoj i v nelehkých letech 2020-2022 nastřádali přes jednu miliardu korun, kterou bychom v následujících letech investovali do připravených projektů.
 • Podařilo se nám v letech 2018-2022 doplatit veškeré úvěry, které jsem v roce 2014 převzali.

Transparentní rozpočet

 • Zajistíme transparentní prodej městského majetku.

Hejbni Mostem

 • Budeme pokračovat v realizaci projektu Hejbni Mostem, který jsme vytvořili a zapojili tak naše občany do rozhodování o investicích v našem městě.

Rekonstrukce Repre připravena

 • Chceme provést rekonstrukci budovy Repre a jeho veřejného prostranství, které se nám podařilo v zoufalém stavu vrátit zpět do majetku města.
 • Zajistili jsme dotace ve výši 300 mil Kč dotace pro rekonstrukci.

Zlepšíme dopravní infrastrukturu

 • Budeme pokračovat v obnově dopravní infrastruktury a chodníků ve městě, která byla v minulosti zanedbána, a to formou velkoplošných oprav. Na tuto kapitolu uvolníme až 70 milionů korun ročně (za předchozích vlád byla tato částka 25 mil. Kč).
 • Vybudujeme centrální autobusové nádraží.
 • Zajistíme větší bezpečnost provozu a dopravní plynulost na hlavní třídě Budovatelů instalací dynamického řízení křižovatek semaforů.
 • Zahájíme modernizaci veřejného osvětlení v celém městě na základě zpracovaného auditu a s pomocí dotačních prostředků.
 • Dokončíme rekonstrukci tramvajové trati Most – Litvínov.

Hotel Cascade

 • Dokončíme rekonstrukci společenského sálu v hotelu Cascade pro účely pořádání kulturních a společenských akcí.

Hrad Hněvín bude atraktivnější

 • Dokončíme rekonstrukci hradu Hněvín – hradby, restaurace a hotel.
 • Zajistíme propojení dvou dominant města, jezera Most a hradu Hněvín, lanovou dráhou pro větší atraktivitu a dostupnost obou dominant.

Investice do cyklotras

 • Budeme pokračovat v budování páteřních cyklotras jak ve městě, tak i mimo něj.

Investice do sportovních areálů

 • Rozšíření a zatraktivnění areálu FUNparku – dokončení zázemí pro návštěvníky (toalety a občerstvení).
 • Vybudujeme novou sportovní halu „KRÁLOVNY MOSTU“ v těsné blízkosti stávající městské sportovní haly.
 • Zajistíme výstavbu nového zázemí v městském areálu softballu na Ovčíně.

Budeme usilovat o zvýšení pracovních míst

 • Nadále budeme rozvíjet SPZ Joseph.
 • Budeme pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce za účelem snížení míry nezaměstnanosti na Mostecku.
 • Budeme intenzivně jednat o restrukturalizaci našeho regionu a vytvoření nových pracovních míst v návaznosti na budoucí útlum těžby hnědého uhlí na Mostecku.

Podpora malého a středního podnikání

 • Budeme pokračovat v programech podpory malého a středního podnikání v Most.

Investice do mateřských škol

 • Modernizace školních hřišť a zahrad mateřských škol.
 • Zrealizujeme zkapacitnění míst v MŠ Albrechtická.

Investice do základních škol

 • Budeme pokračovat v modernizaci vybavení našich základních škol.
 • Budeme pokračovat v realizaci odborných učeben na našich základních školách.

Investice do aktivit

 • Podpora technického vzdělávání dětí – Minitechnohraní, Chemshow, IT Dílny, Dílny, Roboshow, Digitální technická univerzita.
 • Budeme pokračovat v rozvíjení mimoškolních aktivit pro naše děti.

Kulturní a společenské akce

 • Budeme pokračovat v pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.

Financování kulturních institucí

 • Nadále budeme zvyšovat podporu naší stálé divadelní scény.
 • Zajistíme stabilní financování sportovních klubů a zájmových spolků působících v Mostě bez ohledu na státní dotace.

Investice do sportu

 • Navýšíme prostředky pro podporu sportovních klubů v Mostě.
 • Zrekonstruujeme hřiště s umělým povrchem ve fotbalovém areálu Souš.

Investice do areálu Benedikt

 • Dokončíme rekonstrukci amfiteátru na Benediktu.
 • Zrekonstruujeme hřiště pro hokejbal na Benediktu.

Investice do areálu Matylda

 • Dokončíme osvětlení in-line dráhy na Matyldě.
 • Postavíme nové velkokapacitní parkoviště na Matyldě v těsné blízkosti vodní plochy.

Investice do areálu Jezero Most

 • Budeme pokračovat v rozšiřování služeb pro návštěvníky jezera Most – půjčovna paddleboardů, lodiček, šlapadel a dalších sportovních potřeb.
 • Rozšíříme stánky s občerstvením u jezera Most.
 • Rozšíříme parkování na jezeře Most..
 • Dokončíme územní studii budoucího využití pozemků u jezera Most.
 • Vybudujeme zázemí pro vodní sporty na jezeře Most.

Čepirohy, Souš, Rudolice, Vtelno

 • Prostřednictvím našich kandidátů z příměstkých částí budeme naslouchat místním obyvatelům a plnich jejich požadavky.
  • Čepirohy - Markéta Stará, Daniel Dunovský
  • Souš - Lenka Gubaniová
  • Rudolice - Vladimír Blažek, Pavel Fekete
  • Vtelno - Jan Korba
 • Budeme pokračovat v revitalizaci jednotlivých lokalit - chodníky, silnice, veřejné osvětlení, dětské hřiště, zastávky MHD atd. 

Komunální odpad

 • Ve spolupráci s Technickými službami města Mostu a.s. navýšíme počet svozů komunálního odpadu, abychom eliminovali jeho hromadění v nejvíce exponovaných částech města.

Městská hromadná doprava

 • Zachováme výhody pro občany města Most ve formě městské hromadné dopravy pro žáky základní škol, seniory nad 65 let a vybrané skupiny obyvatel zdarma.
 • Dokončíme proces integrace městské hromadné dopravy do Dopravy Ústeckého kraje, aby krajem poskytované benefity mohli využívat i Mostečané včetně snížení jízdného MHD.

Podpora mladých pracujících párů

 • Podporujeme a budeme nadále podporovat nově narozené dětí pracujících rodičů.

Životní prostředí

 • Zřídíme komisi pro ochranu životního prostředí.
 • Na území města budeme nadále vysazovat stovky stromů.
 • Pro úsporu financí a ochranu životního prostředí zajistíme výstavbu FVE na budovách v majetku města.
 • Zajistíme přechod našich organizací na používání bezemisních vozidel.
 • Budeme pokračovat ve snaze o lepší třídění odpadu.
 • Budeme pokračovat v dalších poskytování kompostérů zdarma občanům města Mostu.

Pro naše děti a seniory

 • Zajistíme i nadále stálou školní dohledovou službu, která bude dohlížet na bezpečí dětí na přechodech a v okolí všech základních škol v Mostě.
 • Budeme realizovat preventivní projekty zaměřené zejména na bezpečnost seniorů a dětí.
 • Budeme nadále obnovovat zanedbaná místa a parky a přetvářet je v bezpečná místa pro rodiny s dětmi i seniory.
 • Pohlídáme park Střed prostřednictvím parkového kamerového systému i pomocí činnosti správce parku.
 • Budeme pokračovat v modernizaci přechodů ve městě tak, abychom co nejvíce ochránili chodce před možným nebezpečím ze strany řidičů.

Asistenti prevence kriminality

 • Ve všech lokalitách města budou nadále působit naši asistenti prevence kriminality.
 • Zřídíme stálý 24 hodinový dohled pěších hlídek strážníků v nejproblémovějších lokalitách města.
 • Zvýšíme počet a rozšíříme působení asistentů prevence kriminality do dalších lokalit města.

Boj proti kriminalitě

 • Rozšíříme městský kamerový dohledový systém o nové kamerové body s nočním viděním zejména v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).
 • Nadále budeme využívat mapu kriminality, sledovat vývoj bezpečnostní situace ve městě a spolupracovat s Policií ČR na zvýšení bezpečnosti ve městě.
 • Budeme důrazně vyjednávat s příslušnými státními orgány v oblasti legislativy ČR ovlivňující bezpečnost a sociální problémy ve městě.
 • Zaměříme se na zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel žijících mimo SVL, a to zejména na sídlištích.

Pod ochranou města

 • Do nejproblémovějších lokalit a městských parků nasadíme nově tzv. správce lokalit.
 • Projekt Pod ochranou města zavedeme v celé lokalitě „Stovky“. Rozšíříme zde systém správců lokality, kteří se zaměří na bezpečnost, pořádek a dodržování stanovených pravidel přímo uvnitř problematických bytových domů a v jejich nejbližším okolí.

Prevence proti nebezpečí

 • Budeme nadále bojovat proti rozšiřování SVL a vzniku ubytoven na území města. Všemi prostředky podpoříme výkup bytů od „spekulantů“ zpět do rukou města.
 • Budeme pokračovat v investicích do městského útulku v Rudolicích a zajistíme důstojné podmínky pro zatoulaná zvířata a jejich rychlou adopci.

Městská policie

 • Posílíme pěší hlídky o osm nových strážníků. Udržíme nadále počet strážníků nad sto.
 • Budeme provádět pravidelně průzkum pocitu bezpečí mosteckých občanů, abychom zefektivnili práci městské policie a zlepšili její vztahy s veřejností.

Podpora důstojného života pro seniory

 • Budeme nadále významně podporovat naše seniory a to jak formou financování činnosti klubu seniorů, tak i různých benefitů s ohledem na jejich přání a potřeby.
 • Zřídíme SOS linku pro seniory. Budeme se nadále rádi setkávat osobně i na vzdělávacích a kulturních akcích se seniory a připomínat jim, jak se co nejbezpečněji chovat na ulici i doma a zapojovat se do vlastní ochrany.
 • Rozšíříme službu Taxík Maxík nákupem dalšího vozu.

Omezení obchodu s chudobou

 • Ve spolupráci s ostatními městy v České republice budeme jednat se zástupci Vlády ČR o změně v systému vyplácení sociálních dávek, které omezí obchod s chudobou a stanoví osobám čerpajícím tyto dávky i povinnost služby pro slušné občany.
 • Budeme pokračovat ve výkupu bytových jednotek v problémových lokalitách města Mostu a obsadíme je slušnými nájemníky, abychom tak zabránili další degradaci těchto míst.
 • Budeme i nadále pokračovat v práci Výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů v projektu Pod ochranou města a to s rozšířením na další problémové lokality.

Zkvalitnění zdravotnické péče

 • Budeme jednat s vedením Krajské zdravotní, a. s., o zkvalitňování služeb poskytovaných v rámci zdravotní péče a zkvalitňování zdravotnického personálu.
 • Budeme pokračovat v modernizaci zařízení Městské správy sociálních služeb Most pro zlepšení komfortu jejich klientů.

Efektivní a vyvážený rozpočet města

 • Zajistíme tvorbu efektivního a vyváženého rozpočtu města s ohledem na zpracovaný střednědobý výhled investic.
 • Odpovědným přístupem jsme pro budoucí investice a rozvoj i v nelehkých letech 2020-2022 nastřádali přes jednu miliardu korun, kterou bychom v následujících letech investovali do připravených projektů.
 • Podařilo se nám v letech 2018-2022 doplatit veškeré úvěry, které jsem v roce 2014 převzali.

Transparentní rozpočet

 • Zajistíme transparentní prodej městského majetku.

Hejbni Mostem

 • Budeme pokračovat v realizaci projektu Hejbni Mostem, který jsme vytvořili a zapojili tak naše občany do rozhodování o investicích v našem městě.

Rekonstrukce Repre připravena

 • Chceme provést rekonstrukci budovy Repre a jeho veřejného prostranství, které se nám podařilo v zoufalém stavu vrátit zpět do majetku města.
 • Zajistili jsme dotace ve výši 300 mil Kč pro rekonstrukci.

Zlepšíme dopravní infrastrukturu

 • Budeme pokračovat v obnově dopravní infrastruktury a chodníků ve městě, která byla v minulosti zanedbána, a to formou velkoplošných oprav. Na tuto kapitolu uvolníme až 70 milionů korun ročně (za předchozích vlád byla tato částka 25 mil. Kč).
 • Vybudujeme centrální autobusové nádraží.
 • Zajistíme větší bezpečnost provozu a dopravní plynulost na hlavní třídě Budovatelů instalací dynamického řízení křižovatek semaforů.
 • Zahájíme modernizaci veřejného osvětlení v celém městě na základě zpracovaného auditu a s pomocí dotačních prostředků.
 • Dokončíme rekonstrukci tramvajové trati Most – Litvínov.

Hotel Cascade

 • Dokončíme rekonstrukci společenského sálu v hotelu Cascade pro účely pořádání kulturních a společenských akcí.

Hrad Hněvín bude atraktivnější

 • Dokončíme rekonstrukci hradu Hněvín – hradby, restaurace a hotel.
 • Zajistíme propojení dvou dominant města, jezera Most a hradu Hněvín, lanovou dráhou pro větší atraktivitu a dostupnost obou dominant.

Investice do cyklotras

 • Budeme pokračovat v budování páteřních cyklotras jak ve městě, tak i mimo něj.

Investice do sportovních areálů

 • Rozšíření a zatraktivnění areálu FUNparku – dokončení zázemí pro návštěvníky (toalety a občerstvení).
 • Vybudujeme novou sportovní halu „KRÁLOVNY MOSTU“ v těsné blízkosti stávající městské sportovní haly.
 • Zajistíme výstavbu nového zázemí v městském areálu softballu na Ovčíně.

Budeme usilovat o zvýšení pracovních míst

 • Nadále budeme rozvíjet SPZ Joseph.
 • Budeme pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce za účelem snížení míry nezaměstnanosti na Mostecku.
 • Budeme intenzivně jednat o restrukturalizaci našeho regionu a vytvoření nových pracovních míst v návaznosti na budoucí útlum těžby hnědého uhlí na Mostecku.

Podpora malého a středního podnikání

 • Budeme pokračovat v programech podpory malého a středního podnikání v Most.

Investice do mateřských škol

 • Modernizace školních hřišť a zahrad mateřských škol.
 • Zrealizujeme zkapacitnění míst v MŠ Albrechtická.

Investice do základních škol

 • Budeme pokračovat v modernizaci vybavení našich základních škol.
 • Budeme pokračovat v realizaci odborných učeben na našich základních školách.

Investice do aktivit

 • Podpora technického vzdělávání dětí – Minitechnohraní, Chemshow, IT Dílny, Dílny, Roboshow, Digitální technická univerzita.
 • Budeme pokračovat v rozvíjení mimoškolních aktivit pro naše děti.

Kulturní a společenské akce

 • Budeme pokračovat v pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.

Financování kulturních institucí

 • Nadále budeme zvyšovat podporu naší stálé divadelní scény.
 • Zajistíme stabilní financování sportovních klubů a zájmových spolků působících v Mostě bez ohledu na státní dotace.

Investice do sportu

 • Navýšíme prostředky pro podporu sportovních klubů v Mostě.
 • Zrekonstruujeme hřiště s umělým povrchem ve fotbalovém areálu Souš.

Investice do areálu Benedikt

 • Dokončíme rekonstrukci amfiteátru na Benediktu.
 • Zrekonstruujeme hřiště pro hokejbal na Benediktu.

Investice do areálu Matylda

 • Dokončíme osvětlení in-line dráhy na Matyldě.
 • Postavíme nové velkokapacitní parkoviště na Matyldě v těsné blízkosti vodní plochy.

Investice do areálu Jezero Most

 • Budeme pokračovat v rozšiřování služeb pro návštěvníky jezera Most – půjčovna paddleboardů, lodiček, šlapadel a dalších sportovních potřeb.
 • Rozšíříme stánky s občerstvením u jezera Most.
 • Rozšíříme parkování na jezeře Most.
 • Dokončíme územní studii budoucího využití pozemků u jezera Most.

Čepirohy, Souš, Rudolice, Vtelno

 • Prostřednictvím našich kandidátů z příměstkých částí budeme naslouchat místním obyvatelům a plnich jejich požadavky.
  • Čepirohy - Markéta Stará, Daniel Dunovský
  • Souš - Lenka Gubaniová
  • Rudolice - Vladimír Blažek, Pavel Fekete
  • Vtelno - Jan Korba
 • Budeme pokračovat v revitalizaci jednotlivých lokalit - chodníky, silnice, veřejné osvětlení, dětské hřiště, zastávky MHD atd. 

Srdcem ProMOST

Sledujte nás
na sítích

Pomozte nám zůstat v kontaktu. Přidejte si nás na Facebooku nebo nám napište přes kontaktní formulář.