Program

Politický program hnutí ProMOST, se kterým jsme uspěli v komunálních volbách 2018

Pro občany

Komunální odpad

✅ Zachováme výhody pro občany města Most ve formě svoz odpadu pro všechny obyvatele zdarma.

✅ Ve spolupráci s Technickými službami města Mostu a.s. navýšíme počet svozů komunálního odpadu, abychom eliminovali jeho hromadění v nejvíce exponovaných částech města.

Městská hromadná doprava

✅ Zachováme výhody pro občany města Most ve formě městské hromadné dopravy pro žáky základní škol, seniory nad 65 let a vybrané skupiny obyvatel zdarma.

✅ Dokončíme proces integrace městské hromadné dopravy do Dopravy Ústeckého kraje, aby krajem poskytované benefity mohli využívat i Mostečané včetně snížení jízdného MHD.

Obnovení ročního příspěvku na meziměstskou tramvajovou dopravu od Ústeckého kraje ve výši 6.500.000 Kč se nám po 10-ti letech podařilo opět vyjednat.

Bezpečnost

Školy a školky

✅ Všechny prostory před základními školami jsou nyní osazeny kamerovým systémem pro zajištění bezpečnosti našich dětí, kdy zajistíme jejich monitoring prostřednictvím kamerového systému městské policie.

✅ Rozšíříme školní dohledovou službu, která bude dohlížet na bezpečí dětí na přechodech a v okolí všech základních škol v Mostě.

Problematické části města

✅ Zřídíme stálý 24 hodinový dohled pěších hlídek strážníků v nejproblémovějších lokalitách města.

✅ Do nejproblémovějších lokalit a městských parků nasadíme nově tzv. správce lokalit.

✅ Rozšíříme městský kamerový dohledový systém o nové kamerové body s nočním viděním zejména v sociálně vyloučených lokalitách.

Prevence

✅ Ve všech lokalitách města budou nadále působit naši asistenti prevence kriminality.

✅ Rozšíříme působení asistentů prevence kriminality do dalších lokalit města.

✅ Nadále budeme využívat mapu kriminality, sledovat vývoj bezpečnostní situace ve městě a spolupracovat s Policií ČR na zvýšení bezpečnosti ve městě.

✅ Budeme pokračovat v modernizaci přechodů ve městě tak, abychom co nejvíce ochránili chodce před možným nebezpečím ze strany řidičů.

✅ Budeme důrazně vyjednávat s příslušnými státními orgány v oblasti legislativy ČR ovlivňující bezpečnost a sociální problémy ve městě.

✅ Budeme realizovat preventivní projekty zaměřené zejména na bezpečnost seniorů a dětí.

✅ Budeme provádět pravidelně průzkum pocitu bezpečí mosteckých občanů, abychom zefektivnili práci městské policie a zlepšili její vztahy s veřejností.

Hazard

✅ Omezíme hazard ve městě.

Zdravotnictví & Sociální oblast

Zdravotnictví

✅ Zajistíme dokončení výstavby Domova Alzheimer, který bude poskytovat své služby primárně občanům města Most.

✅ Budeme jednat s vedením Krajské zdravotní, a.s. o zkvalitňování služeb poskytovaných v rámci zdravotní péče a zkvalitňování zdravotnického personálu.

Sociální oblast

✅ Ve spolupráci s ostatními městy v ČR budeme jednat se zástupci Vlády ČR o změně v systému vyplácení sociálních dávek, které omezí obchod s chudobou a stanoví osobám čerpajícím tyto dávky i povinnost služby pro slušné občany.

✅ Zahájíme výkup bytových jednotek v problémových lokalitách města Most a obsadíme je slušnými nájemníky, abychom tak zabránili další degradaci těchto lokalit.

✅ Zahájíme výkup bytových jednotek v problémových lokalitách města Most a obsadíme je slušnými nájemníky, abychom tak zabránili další degradaci těchto lokalit.

✅ Dokončíme zateplení a výměnu oken u zbylých objektů Městské správy sociálních služeb.

✅ Rozšíříme službu Taxík Maxík zakoupením druhého vozu pro seniory.

Hospodaření

Investice

✅ Budeme pokračovat v obnově dopravní infrastruktury a chodníků ve městě, která byla v minulosti zanedbána a to formou velkoplošných oprav – na tuto kapitulu uvolníme až 70 milionů korun ročně (za předchozích vlád byla tato částka 25 mil. Kč).

Vyvážený rozpočet

✅ Zajistíme tvorbu efektivního a vyváženého rozpočtu města s ohledem na zpracovaný střednědobý výhled investic.

Transparentní správa majetku

✅ Zajistíme transparentní prodej městského majetku.

✅ Vytvoříme alternativu pro správu bytového fondu v Mostě a to prostřednictvím společnosti Mostecká bytová a.s., která ji bude poskytovat kvalitněji než SDB Krušnohor, které nehájí zájmy svých klientů.

Odpovědným přístupem jsme pro budoucí investice ve městě nastřádali téměř miliardu korun, jejíž část chceme investovat např. do rekonstrukce Repre bez úvěrového zatížení města.

Efektivním zadávání veřejných zakázek kvalitním zhotovitelům, které nám přineslo celkovou
úsporu 75 milionů korun oproti rokům 2010–2014.

Rozvoj města

Centrum města

✅ Dokončíme rekonstrukci budovy Repre a jeho veřejného prostranství, které se nám podařilo v zoufalém stavu vrátit zpět do majetku města.

✅ Zajistíme kompletní rekonstrukci ulice Budovatelů včetně důrazu na urbanismus a architekturu celé navazující lokality.

Dopravní infrastruktura

✅ Vybudujeme centrální autobusové nádraží, o které město Most v minulosti přišlo,
studii jsme již zajistili.

✅ Zrekonstruujeme most u nemocnice.

Parky

✅ Zajistíme revitalizaci Parku Střed, který dlouhá léta chátral přeměnou na městský centrální park pro všechny generace.

✅ Zajistíme dokončení projektu vybudování 3D bludiště v parku Šibeník, které bude jedním z největších v celé ČR, a které jistě přiláká k návštěvě Mostu lidi ze širokého okolí.

Bydlení

✅ Dokončíme rekonstrukci bloků 34 a 35 přebudováním na bytové jednotky pro mladé rodiny.

Sport

✅ Dokončíme rekonstrukci bloků 34 a 35 přebudováním na bytové jednotky pro mladé rodiny.

✅ Vybudujeme sportovní halu, která bude součástí velké městské sportovní haly a to s ohledem na lepší dostupnost pro všechny sporty.

Zaměstnanost & podnikání

Zaměstnanost

✅ Nadále budeme rozvíjet SPZ Joseph, do které jsme za poslední 4 roky přivedli 5 investorů, kteří zde vytvoří téměř 600 přímých pracovních míst a prostřednictvím dodávek služeb dají práci i menším a středním podnikatelům na Mostecku.

✅ Budeme pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce za účelem snížení míry nezaměstnanosti na Mostecku, která se nám za poslední 4 roky osvědčila.

Podnikání na Mostecku

✅ Budeme pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce za účelem snížení míry nezaměstnanosti na Mostecku, která se nám za poslední 4 roky osvědčila.

Kultura & sport

Kulturní akce

✅ Budeme pokračovat v pořádání kulturních, sportovní a společenských akcích, jejichž počet za poslední 4 roky vzrostl z 10 na 41 akcí za rok.

Divadla

✅ Nadále budeme zvyšovat podporu stálé divadelní scény v návaznosti na trend doby.

Financování klubů a spolků

✅ Zajistíme stabilní financování sportovních klubů a zájmových spolků působících v Mostě bez ohledu na státní dotace.

Jezero Most

✅ Dohlédneme na otevření Jezera Most veřejnosti po dokončení veškerých projektů realizovaných ve spolupráci s MFČR.

Školství

Základní školy

✅ Budeme pokračovat v modernizaci, vybavení a zateplení našich základních škol.

Mimoškolní aktivity

✅ Budeme pokračovat v modernizaci, vybavení a zateplení našich základních škol.

Technické vzdělávání

✅ Podpora technického vzdělávání dětí.

Sport

✅ Modernizace školních hřišť.

Jesle

✅ Jesle zdarma za jasně definovaných podmínek.

Příměstské části

Pověřený zastupitel

✅ Zachováme institut pověřeného zastupitele, prostřednictvím kterých již nyní přenášíte své podněty a požadavky vedení města.

Investice

✅ Nadále budeme pokračovat s investicemi do příměstských částí, které byly v minulosti zcela opomíjeny.

Čepirohy

✅ Vybudujeme veřejné osvětlení vedoucí až do Čepiroh podél silnice Žatecká.

✅ Na požadavek místních obyvatel vybudujeme veřejné multifunkční hřiště.

Souš

✅ Opravíme povrch silnice v ulici Tvrzova, Pod Strání a Slovenského národního povstání.

✅ Vybudujeme cyklostezku vedoucí na rekreační areál Matylda.

✅ Nadále budeme trvat na dodržování zákonných hygienických limitů hluku vůči společnosti AUTODROM MOST a.s.

Rudolice

✅ Opravíme a rozšíříme veřejné osvětlení v celé lokalitě, dobudujeme chodníky a komunikace v dosud opomenutých částech.

Vtelno

✅ Prodloužíme linku MHD do ulice na Gruntě, opravíme a rozšíříme veřejné osvětlení
v celé lokalitě, dobudujeme chodníky a komunikace v dosud opomenutých částech.

Děláme to srdcem ProMOST

Sledujte nás
na sítích

Pomozte nám zůstat v kontaktu. Přidejte si nás na Facebooku nebo nám napište přes kontaktní formulář.