Návštěva Střední školy diplomace a veřejné správy, Akce k 25. výročí vstupu do Nato, den Armády

Dne 23. března 2024 se uskutečnila na Střední škole diplomacie a veřejné správy (SSDPS) v Praze akce věnovaná 25. výročí vstupu České republiky do NATO a Dni Armády. Akce se zúčastnili studenti školy, zástupci Armády České republiky (AČR) a Ministerstva obrany (MO) a další hosté.

Program akce zahrnoval:

  • Přednášky o historii NATO, významu členství ČR v NATO a o současných bezpečnostních hrozbách.
  • Prezentaci vojenské techniky a výstroje AČR.
  • Ukázky bojových umění a výcviku vojáků AČR.
  • Diskusní fórum s vojáky a experty na bezpečnostní politiku.

Cílem akce bylo:

  • Seznámit studenty s historií a významem NATO.
  • Informovat studenty o úkolech a činnostech AČR.
  • Probudit u studentů zájem o obranu a bezpečnost státu.

Akce se setkala s velkým zájmem studentů. Mnozí z nich se aktivně zapojili do diskuze a kladli vojákům a expertům otázky na téma bezpečnosti a obrany.

SSDPS dlouhodobě spolupracuje s AČR a MO. Tato spolupráce zahrnuje například pořádání přednášek a workshopů pro studenty, exkurze do vojenských zařízení a účast studentů na vojenských cvičeních.

Spolupráce SSDPS s AČR a MO je přínosná pro obě strany. Studenti se dozvídají o důležitých tématech týkajících se obrany a bezpečnosti státu a vojáci a experti na bezpečnostní politiku získávají možnost prezentovat svou práci mladým lidem.