MUDr. Sáša Štembera

lékař

Jsem Sáša Štembera, a v roli zastupitele se zavazuji k tomu, abych sloužil naší komunitě s odhodláním a integritou. Moje práce je hnána přesvědčením, že společně můžeme naše město učinit lepším místem pro život. Snažím se být hlasem, který zastupuje a chrání zájmy všech obyvatel, a to prostřednictvím otevřené komunikace, transparentního rozhodování a aktivního naslouchání. Mým cílem je podporovat projekty, které přinášejí udržitelný rozvoj, podporují sociální soudržnost a zlepšují kvalitu života ve městě.

Co pro Vás znamená město Most?​

V komunální politice se pohybuji již osmým rokem a hnutí ProMOST působím od samého počátku. Musím říci, že pociťuji hrdost na vše, co jsme za dvě volební období dokázali realizovat.

Svým malým dílem jsem přispěl za svého působení ve společnosti Technické služby města Mostu a.s. k oživení nejen areálu Matylda. Nyní za svého angažmá v Dopravním podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. se podílím stabilizaci a rozvoji podmínek pro zaměstnance této společnosti a především pak na realizaci rozsáhlé rekonstrukce tramvajové trati Most-Litvínov. Tato akce, i když značně pokročilá není zdaleka hotová a věřím, že se budu moci podílet i na jejím dokončení.