Ing. Vlastimil Vozka

předseda komise regionálního rozvoje

Jmenuji se Vlastimil Vozka a s hrdostí vykonávám role zastupitele a radního. Tato pozice mi dává jedinečnou příležitost sloužit naší komunitě a pracovat na uskutečňování vizí, které nás vedou k lepší budoucnosti. Má práce je hnána přesvědčením, že skutečná změna pochází z aktivního naslouchání potřebám našich občanů a z odhodlání najít nejlepší řešení pro naše společné výzvy. Jako zastupitel a radní se zaměřuji na podporu transparentnosti, rozvoje udržitelného prostředí a zlepšení kvality života ve městě.

Co pro Vás znamená město Most?​

V komunální politice působím již mnoho let, kdy v posledních dvou volebních obdobích jako člen hnutí ProMOST. Mám zájem pracovat i nadále pro město Most a pomoci tak s řešením úkolů v oblasti rozvoje a údržby města. Jako bývalý horník jsem podporovatelem hornických tradic a historie hornictví v našem regionu. Dále se chci zasadit o fungování a rozvoj kultury, zejména pak městského divadla v Mostě.

Srdcem ProMOST