Ing. Stanislav Woznica

úspěšný podnikatel firmy Bilbo

Jmenuji se Sanislav Woznica a jako zastupitel se věnuji službě naší komunitě s hlubokým odhodláním a pevným přesvědčením, že společně můžeme tvořit lepší budoucnost pro nás všechny. Má práce je motivována touhou vidět náš region prosperovat, s důrazem na udržitelný rozvoj, inkluzivitu a transparentnost ve všech aspektech správy. Věřím, že klíčem k úspěchu je aktivní naslouchání a spolupráce s občany, aby byly jejich hlasy a potřeby vždy na prvním místě.

Co pro Vás znamená město Most?​

V Mostě žiji již 29 let, a i když pocházím z Moravy, považuji ho za mé rodné město. Kandiduji jako místní podnikatel a zabývám se výrobou a prodejem jídla ve firmě Bilbo šmak již 20 let. Vážím si dlouhodobé stability i rozvoje města a s tím spojené nové možnosti pro občany a podnikatele. Proto i já jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva našeho města, abych přispěl svou prací, zkušenostmi a podpořil současné vedení města Mostu. Přijďte ke komunálním volbám v září 2022, volte srdcem, volte ProMost.