Ing. Ondřej Málek

předseda komise sportu a tělovýchovy

Jsem Ondřej Málek a s velkou ctí zastávám pozici zastupitele. Mé působení v této roli je motivováno touhou přispívat k rozvoji a prosperity našeho města a jeho obyvatel. Věřím, že klíčem k dosažení těchto cílů je aktivní zapojení do komunitního života, otevřená komunikace s občany a inovativní přístupy k řešení městských výzev. Jako zastupitel se zavazuji k transparentnosti, spravedlnosti a neustálé práci na zlepšení kvality života ve městě.

Co pro Vás znamená město Most?​

Mou osobu charakterizují tři slova rodina, práce a sport. Rád bych, aby moje pětičlenná rodina žila spokojeně v Mostě a hlavně, aby mé děti v Mostě zůstali. Pracuji jako manažer ve výrobním podniku se zaměřením automotive. Můj názor je, že investoři v našem regionu nám pomáhají zlepšovat úroveň života a uplatnění se na trhu práce. Proto vítám rozumný rozvoj městské strategické průmyslové zóny Joseph. Sport miluji a jsme rád, že k němu máme v Mostě tolik příležitostí, rád slýchám názory ostatních sportovců jak zde máme vše „po ruce“. Chci svou maličkostí pracovat na tom, aby do Mostu jezdilo nejen za sportem více lidí ze širokého okolí. Most má co nabídnout.