Ing. Jan Korba, MBA

předseda finančního výboru

Jsem Ing. Jan Korba, MBA, a s hrdostí zastávám roli zastupitele, kde se snažím být hlasem naší komunity a přinášet inovativní a udržitelná řešení pro výzvy, kterým naše město čelí. Mé vzdělání a profesní zkušenosti mi poskytly pevný základ pro pochopení komplexních otázek a vedení promyšlených diskusí. Snažím se aktivně naslouchat potřebám obyvatel a pracovat na projektech, které podporují ekonomický růst, zlepšují kvalitu života a chrání naše životní prostředí. 

Co pro Vás znamená město Most?​

Most je místo, kde jsem se narodil, vyrůstal a kde s malou přestávkou trávím celý život. Je to úžasné město s velkým potenciálem.

Nejraději mám Benedikt a Vtelno, kde bydlím, jsou to místa, která nabízí kvalitní život i spoustu možností pro volnočasové aktivity.

Ve Vtelně jsme založili spolek, který si kladl za cíl stmelovat obyvatele a vytvářet příjemné prostředí pro život. Nakonec tato aktivita i podpořila mou účast v komunální politice.