Bc. Daniel Dunovský

ředitel dopravního podniku

Jmenuji se Daniel Dunovský a sloužím jako předseda finanční komise. Moje práce spočívá v pečlivém řízení a dohledu nad finančními operacemi a strategiemi, aby se zajistila transparentnost a efektivita ve využívání finančních zdrojů. Každý den se zavazuji k principům odpovědnosti, integrity a inovace, abych podpořil udržitelný rozvoj a finanční stabilitu. Moje poslání je nejen spravovat finance s nejvyšší mírou pečlivosti, ale také přispívat k rozvoji naší komunity tím, že zajišťuji, aby každá investovaná koruna přinášela skutečnou hodnotu a pozitivní změnu. Na těchto stránkách se s vámi rád podělím o naše úspěchy, výzvy a cesty, jakými směřujeme k prosperitě a inkluzivnímu růstu.

Co pro Vás znamená město Most?​

Rád bych jako zastupitel hájil zájmy občanů a spolupodílel se na rozvoji města, což jak doufám naši voliči oceňují za uplynulé roky. Jako ředitel společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. bych velmi rád pokračoval v rozdělané práci, mezi které patří personální stabilizace a s tím spojené lepší finanční ohodnocení všech zaměstnanců, zkvalitňování služeb pro cestující a obměna vozového parku. V neposlední řadě bych rád dokončil rozsáhlou rekonstrukci tramvajové trati v celém jejím úseku tak, aby sloužila všem občanům Mostu další generace.