Mostecké listy: Šokující zjištění, SBD Krušnohor levně odprodává byty spekulantům a realitním kancelářím

Vedení města Mostu má v rukou důkazy, že je to SBD Krušnohor, které je zodpovědné za příliv sociálně slabých občanů do Mostu z různých koutků republiky. Jak oznámil primátor Jan Paparega na dnešní tiskové konferenci, město Most se oficiálním dopisem obrátí na shromáždění delegátů jako nejvyšší orgán SBD Krušnohor, aby zarazilo další prodej bytů, a dá podnět Policii ČR k prověření postupu uvedeného družstva právě při prodeji bytů.

Na město Most a na magistrát se obracejí lidé, kteří poukazují na nekalé praktiky při prodeji bytů. „Informace jsme skládali postupně a dnes již víme s jistotou, že právě Krušnohor v čele s ředitelem Františkem Rybou prodává byty levně třetím osobám. Ty pak do Mostu stěhují sociálně slabé lidi, kteří město devastují,“ řekla senátorka Alena Dernerová. Problém nastal především v poslední vlně privatizace bytového fondu, kdy se prodávalo zhruba šest tisíc bytů. Prodávány byly za více než příznivých cenových podmínek stávajícím nájemníkům. Takto mělo být prodáno cca 80 % bytového fondu. Těch zbylých 20 % prodává družstvo. To mělo v roce 2017 ještě asi 600 bytů a dnes zhruba 150. „Máme důkazy o tom, že byty získávají od družstva obchodníci s chudobou, máme například k dispozici smlouvu, kterou Krušnohor prodal bytovou jednotku společnosti Kodada a Zedník s. r. o., kdy osobu pana Jana Zedníka jistě lidé z Mostu zaznamenali v nedávné kauze, kdy vyplynulo, že tato osoba v Mostě vlastní cca 120 bytů, jejichž valná většina je pronajímána na principu zneužívání systému sociálních dávek, tedy obchodu s chudobou,“ prohlásil primátor Jan Paparega. „Na sociálku přicházejí zoufalí lidé, že jim chce Krušnohor prodat byt nad hlavou a oni nemají na jeho odkup,“ doplnila náměstkyně Markéta Stará. „Paradoxní je, že právě družstvo Krušnohor, které tolik brojí proti sociálně slabým a nepřizpůsobivým, samo odprodává byty za nízké ceny realitním kancelářím, a je tak zodpovědné za stav ve městě. Prodávat přitom nemusí. Kdyby zůstalo u prostého pronájmu, mohl by tak snadno ovlivňovat, kým budou tyto byty obsazeny a nemuselo by docházet k přílivu nepřizpůsobivých,“ prohlásil náměstek primátora Marek Hrvol.

Vedení Mostu chce zabránit dalšímu přílivu sociálně slabých do města, a proto je rozhodnuto od družstva zbývající byty odkoupit. „Za tímto účelem vyzveme delegáty shromáždění družstva jako nejvyššího orgánu, aby zastavili prodej zbývajících bytů, a zahájíme jednání o jejich prodeji městu,“ doplnil primátor Jan Paparega.

Poznámka: vedení SBD Krušnohor je spjaté se sdružením Mostečané Mostu.

 

Celý článek najdete na webu Mostecké listy →

Sdílejte tento článek