Vilém Kunz: Být je pro mě důležitější než mít

Vysokoškolský pedagog Ing. Vilém Kunz, Ph.D. je rodákem z Mostu, kde také již 43 let žije. Absolvoval mostecké gymnázium a pokračoval ve studiích na Fakultě sociálně ekonomické UJEP a následně v doktorandském studiu na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze. Působí 15 let jako odborný asistent na Katedře marketingové komunikace Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) v Mostě. Je předním českým expertem na společenskou odpovědnost firem, kterou v posledních letech rozvíjí v oblasti profesionálního sportu. Na VŠFS je garantem předmětů public relations, CSR reportování a média, reklama, řízení vztahů se zákazníky a direkt marketing. Věnuje se intenzivně publikační činnosti, je autorem či spoluautorem vysokoškolských skript, středoškolských učebnic či řady odborných knih (například Ekonomika pro střední školy, Maturujeme z marketingu a managementu, Základy financí – cenné papíry, Bankovnictví pro školy a veřejnost, Společenská odpovědnost firem, Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti a CSR reportování, Sportovní marketing). Publikace Základy podnikání, na které se spolupodílel, získala výroční ocenění největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury Grada Publishing, a to v kategorii ekonomické literatury. Uznání expertů se dočkala i disertační práce Viléma Kunze, za kterou obdržel cenu profesora Františka Egermayera. Uděluje ji Česká společnost pro jakost.

 

Proč jste se rozhodl kandidovat v komunálních volbách, čím vás oslovilo hnutí ProMOST?

Po pravdě jsem svoji kandidaturu dlouho rozmýšlel. Mnoho lidí mě odrazovalo s tím, že politika není nic hezkého a navíc, že jsem na ni velmi slušný člověk. Zvažoval jsem své časové možnosti, rodinu. Nakonec jsem rozhodl, že do toho půjdu zejména proto, že v Mostě žiji celý svůj život a vím, kolik problémů náš region má a že zřejmě budeme muset vyřešit z velké části sami. To, že jsem se rozhodl kandidovat za hnutí ProMOST, má několik důvodů. Ve zkratce se jednak domnívám, že se udělalo za poslední čtyři roky na Mostecku mnoho záslužného (např. množství aktivit podporujících aktivní zdravý životní styl) a také to, že je na kandidátce hnutí řada lidí, kterých si vážím nejen z hlediska lidského či profesního, ale také za jejich práci, kterou v politice odvádějí.

 

Jste dlouholetým úspěšným vysokoškolským pedagogem, odborně publikujete. V jaké oblasti a jakým způsobem se chcete angažovat, případně pozitivně ovlivňovat život obyvatel Mostu jako zastupitel?

Chtěl bych nabídnout zejména své odborné znalosti a pracovitost. Prioritně bych chtěl samozřejmě pomoci svými zkušenostmi v oblasti školství. Domnívám se, že jedním ze základních předpokladů k dalšímu rozvoji našeho regionu je zabezpečení kvalitního vzdělávání na všech stupních od předškolního vzdělávání až po vzdělávání seniorů. Je to spousta úkolů od vytvoření podmínek k tomu, aby na Mostecko přicházely v blízké budoucnosti další vysoké školy, až po důsledné prosazování a sledování toho, aby v čele školských zařízení byli lidé, kteří jsou profesně i lidsky vzorem pro své kolegy kantory, děti i rodiče.

 

Jedním z problémů města je stárnutí jeho obyvatel a odliv mladých lidí, a to zejména právě akademicky vzdělaných, za prací či lepšími životními podmínkami do Prahy či do zahraničí. Máte recept na to, ja tento trend zvrátit?

Bylo by to na poměrně dlouhou odpověď, ale hlavní pilíře jsou podle mě jednoznačně kvalitní vzdělávání, atraktivní a bezpečné město a dobří zaměstnavatelé. Ve vztahu k nim budu prosazovat zejména prosazování vstupu takových investorů, kteří se rekrutují z perspektivních oborů s vysokou přidanou hodnotou.

 

Jak se Vám v Mostě žije? Jste spokojen, nebo ve vztahu města k občanům vnímáte nějaké rezervy?

V Mostě žiji celý svůj život a mám to tu velmi rád. Zdá se mi, že i v dnešní konzumní společnosti, kdy „mít“ je pro řadu lidí mnohdy důležitější než „ být“, se nám žije i při všech problémech tohoto na české poměry skutečně chudšího regionu relativně dobře a máme k sobě často možná i blíže, než je tomu v bohatších městech a regionech. Je zde samozřejmě z druhé strany i mnoho problémů od nižší úrovně vzdělanosti až po vysokou kriminalitu. Nemohu a ani nechci slibovat nesplnitelné, ale v případě, že budu zvolen, udělám vše, co bude v mých silách, abych našemu město pomohl ho přiblížit tam, kam všichni chceme. Upřímně ale říkám, že cesta to bude dlouhá, přesto je potřeba vytrvat. Kdybych tomu vnitřně nevěřil, tak do toho nejdu.

 

Jak trávíte volný čas?

Nejraději ho trávím s manželkou a našimi třemi úžasnými dětmi. Alespoň jednou v týdnu se snažíme všichni vyrazit do mostecké knihovny či rádi chodíme na koncerty nejen našich dětí do zdejší základní umělecké školy. Velkou část času mi zabírá psaní odborných článků a knih, poslední z nich mi vyšla v nakladatelství Grada v dubnu a již intenzivně pracuji zase na další. Když zbyde čas, velmi rád se podívám v televizi na dobrý fotbal.

Sdílejte tento článek