Petr Nesládek: Mou ambicí je přispívat k vytváření kvalitního a smysluplného prostředí pro život

Jedním z dalších na slovo vzatých odborníků na kandidátce hnutí ProMost je akademický architekt Petr Nesládek. Absolvent mosteckého gymnázia, fakulty architektury na pražské ČVUT a školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze, je autorizovaným architektem České komory architektů. Externí architekt města Mostu je autorem řady významných projektů, například realizovaného návrhu ZEVO Plzeň (zařízení na energetické využívání odpadu), studie multifunkčního sportovního areálu Emporum na plzeňských Borských polích či projektové dokumentace rekonstrukce interiéru mosteckého hradu Hněvín. Petr Nesládek je ženatý, má tři děti.

Jednou z jeho současných výzev je zdárné dokončení komplexní rekonstrukce chátrající budovy Repre ve středu města. Nesládkova studie využitelnosti pro přestavbu Repre na multifunkční společensko-kulturní centrum nabízí zajímavá řešení, a to včetně umístění městské knihovny, společenského sálu i moderního kinosálu pod jednou střechou.

 

Proč jste se rozhodl kandidovat v komunálních volbách, čím vás oslovilo hnutí ProMOST?

Architektura i politika, zvláště ta komunální, mají společný cíl – přispívat k vytváření kvalitního prostředí pro život. Aby mohla být tato ambice naplněna, je třeba dostat témata spojená s péčí o hodnoty města a jeho další smysluplný rozvoj mezi priority programu komunálních voleb a následně o nich diskutovat a prosazovat je v městském zastupitelstvu. Přímá možnost, jak to osobně ovlivnit, je právě účast na kandidátce hnutí ProMOST v podzimních komunálních volbách. Je mi sympatické, že ProMOST populisticky nenabízí radikální „jednoduchá řešení“ problémů našeho města. Podstatná jsou pro mě i jména řady spolukandidátů, kterých si osobně velmi vážím.

 

Jste úspěšným architektem, působíte také jako externí architekt města Mostu. Pokud hnutí ProMOST ve volbách uspěje a bude členem koalice a Vy budete jako zastupitel v této činnosti pro město pokračovat i po svém zvolení, neobáváte se kritiky kvůli možnému střetu zájmů?

Pokud by taková situace nastala, nebylo by určitě vhodné setrvat na místě externího architekta města a vystavovat se možnému střetu zájmů. Na druhé straně by se mi otevřely nové možnosti v rámci jednání městského zastupitelstva, případné účasti v odborné komisi pro rozvoj města, atd.

 

V jaké oblasti či oblastech a jakým způsobem se chcete angažovat, případně pozitivně ovlivňovat život obyvatel Mostu jako zastupitel? Jaké další cíle vedle zdárného dokončení komplexní rekonstrukce kulturního a společenského domu Repre patří mezi Vaše priority?

Město Most je výrazně poznamenáno způsobem urbanistického utváření v průběhu let minulých. To přináší řadu nevýhod a specifických problémů, ale kupodivu také potenciál, který je škoda nevyužít. Snažil bych se upřít pozornost na kultivaci velkoryse dimenzovaného veřejného prostoru (ulice, náměstí, parky, plochy mezi bytovými domy, atd.) jak v městském centru, tak v obytných sídlištních zónách. V této souvislosti bych považoval za přínosné iniciovat vznik „manuálu“ pro tvorbu veřejných prostranství jako nástroje komplexního přístupu ke zvyšování jeho kvality. Najde se mnoho dalších témat – jezero Most, schválení nového územního plánu města a s tím spojené nové zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných domů, zmíněná rekonstrukce REPRE, atd. Jsem ale realista a vím, že je to i při nejlepší vůli něco změnit běh na dlouhou trať s přesahem přes vymezené čtyřleté volební období.

 

Jak se Vám v Mostě žije? Jste spokojen, nebo ve vztahu města k občanům vnímáte nějaké rezervy?

Už něco pamatuji – zažil jsem starý Most, výstavbu nového, projektování sídlišť jako čerstvý absolvent architektury. Bydlení a žití v současném Mostě je výrazně příjemnější, než by se mohlo zdát z jeho mediálního obrazu, nebo zveřejněných analýz typu „Kde se v Česku žije nejlépe“. Řešení do budoucna a rezervy proto vidím v naplňování promyšleného postupného zkvalitňování životních podmínek (a nejde jen o architekturu), které přesvědčí hlavně mladou generaci, dnes často odcházející za lepším, zůstat v Mostě a založit zde rodinu. Přirozeně to pomůže řešit i aktuální specifické sociální problémy města.

 

Jak trávíte volný čas?
Architektura jako obor je přirozeně mým koníčkem i ve volném čase. S tím je úzce spjato i poznávání kulturního historického dědictví i nových trendů v jakékoliv formě (cestování, knihy o architektuře a umění, sledování zajímavých dokumentárních filmů, atd.). Aby to bylo trochu vyvážené a nepřibývala kila na váze, snažím se vyjet si na kole, nebo vyšlápnout pěšky do přírody.

Sdílejte tento článek