Daniel Dunovský: Absurdní nápad opozice zlikvidovat tramvajovou dopravu jsme smetli ze stolu!

Jedním z kandidátů hnutí ProMOST v říjnových volbách, který si už post mosteckého zastupitele vyzkoušel v uplynulém období, je místopředseda představenstva a ředitel akciové společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova Bc. Daniel Dunovský.

 

Obhajujete post zastupitele. Jak byste ze svého pohledu zhodnotil uplynulé čtyřleté období?

Těžko se hodnotí krátké, pouze čtyřleté období s mandátem zastupitele města Mostu. V této práci jde totiž vždycky o běh na dlouhou trať. Už v období před komunálními volbami je třeba se dobře připravit, domyslet program a získat představu způsobu jednání v městském zastupitelstvu. Podle mého názoru nejvíc záleží na tom, jak dopadnou volby a jak bude podle výsledků voleb vypadat složení zastupitelstva či případná koalice. Politika, a zejména ta komunální, potřebuje osobnosti s jasnou vizí. Pouhé čtyři roky funkčního období v městském zastupitelstvu jsou opravdu málo. Pokud chce člověk něco změnit, měl by dostat podstatně více prostoru, neboť na realizaci některých záměrů potřebujete hodně času. Je pak smutné, když něco připravíte, rozjednáte a přijde někdo jiný, který váš projekt zamete pod stůl, nebo takzvaně slízne smetanu. To opravdu zamrzí. Jak bych tedy hodnotil uplynulé období? Po volbách se podařilo vytvořit koalici, která se sice zpočátku jevila jako funkční, přesto díky osobním ambicím některých jedinců došlo k jejímu rozpadu. Následně vznikla další koalice, která funguje dosud. Je to patrné zejména ze stavu městských financí, které nasvědčují dobrému hospodaření vedení města. Dobrý hospodář je ten, kdo dokáže kromě běžných výdajů „uspořit“ i další finanční prostředky, aby mohl realizovat potřebné veřejné projekty. Pokud jsou to projekty například na oživení centra města nebo zlepšení bydlení na sídlištích, je to jen dobře. Myslím si, že veřejně prospěšné a účelné projekty za ušetřené peníze by měl realizovat ten, kdo je vymyslel.

 

Po rozpadu původní koalice se podařilo situaci konsolidovat?

Politika, včetně té komunální, je umění kompromisu. Když je ale těch kompromisů najednou příliš, může se vám všechno rychle rozpadnout pod rukama. A právě k tomu došlo na počátku nyní končícího funkčního období. Mám zkušenosti s manažerským přístupem k problémům, ten se ale v politice příliš praktikovat nedá. Stávající konec volebního období naznačuje, že koalice spolu „umí“ mluvit a „umí“ také naslouchat hlasu lidu. Jako příklad bych uvedl vyřešení problematiky tří „vybydlených“ domů v oblasti Alšovy ulice. Byla to výzva a já mám dobrý pocit z toho, že jsem k nápravě obtíží obyvatel dané lokality mohl přispět. Ve městě navíc vznikne krásné a upravené zákoutí.

 

Jste předsedou finanční komise. Budete v případě zvolení a účasti hnutí ProMOST v koalici aspirovat na stejnou funkci? Případně v jaké oblasti se chcete jako zastupitel v dalších čtyřech letech angažovat.

Ano, v tomto volebním období pracuji jako předseda finanční komise, to však ještě neznamená, že bych v dalším období nemohl podle potřeby pracovat v komisi jiné. Myslím si, že stejně důležitá je práce v jakékoliv komisi městského zastupitelstva. Pokud by však byl zájem o mé působení ve finanční či jiné komisi, určitě se tomu nebudu vyhýbat. Komise zřizuje v souladu se zákonem o obcích jako své iniciativní a poradní orgány městská rada.

 

Co se podle Vás pod Vaším vedením dopravnímu podniku podařilo, kde jsou naopak ještě rezervy? Jaké má podnik nejbližší plány? Mohou obyvatelé města očekávat další zkvalitnění či rozšíření obslužnosti v rámci veřejné hromadné dopravy?

V uplynulém volebním období se programově věnujeme zlepšování kvality zejména tramvajové dopravy. Jedním z hlavních aspektů je snaha o odstranění bariér. Pořizujeme plně či částečně bezbariérové nízkopodlažní tramvaje se zádržnými systémy pro vozíčkáře a s informačním systémem včetně hlášení pro nevidomé. Dlouhých jedenáct let byla tramvajová doprava na Mostecku jakousi „Popelkou“, opozice dokonce navrhovala její zrušení s tím, že by se tramvajový pás mezi Mostem a Litvínovem obětoval pro účely výstavby víceproudé silnice. Naštěstí se tato “fantasmagorie” neprosadila. Podle mého názoru historicky má tramvajová doprava v našich dvou městem své místo, a to již od roku 1901. Budu dělat všechno proto, aby se i nadále rozvíjela. Zakoupili jsme tři nízkopodlažní tramvaje, další částečně nízkopodlažní vůz typu Vario vznikl přestavbou a modernizací stávajícího tramvaje T3. Na další přestavbě právě pracujeme a do provozu chceme tramvaj nasadit co nejdříve. Další tři nové nízkopodlažní tramvaje o délce 20 – 25 metrů zamýšlíme uvést do provozu v roce 2020. Aby tyto vozy měly po čem jezdit, připravujeme rekonstrukci tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem, což bude největší investice v historii veřejné dopravy na Mostecku. Cena přesáhne půl miliardy korun, stejně jako nákup tramvají i rekonstrukci trati bude spolufinancovat Evropská unie.

 

A jaké máte záměry s autobusovou dopravou?

Nezapomínáme ani na pravidelnou obnovu autobusového vozového parku. V uplynulých třech letech jsme nahradili dosluhující autobusy s pohonem LPG patnácti novými autobusy značky SOR. V obnově
vozového parku budeme samozřejmě pokračovat i nadále. Nezapomínáme ani na obnovu vozidel sanitní dopravy, když každoročně pořizujeme minimálně jedno sanitní vozidlo. Od začátku letošního roku provozujeme také Taxík Maxík. Výhodné taxi pro seniory financuje Nadace Charty 77. Nesmím zapomenout ani na další techniku potřebnou k údržbě či opravám. Letos jsme například pořídili dvoucestnou plošinu, která slouží zejména k opravám trolejí. K výkonu dobré práce je potřeba i dobré zázemí. V letošním roce jsme zateplili hlavní budovu dopravního podniku a přilehlou kuchyň a jídelnu, v obou objektech jsme také vyměnili vysloužilá okna za moderní plastová.

 

Máte čas na koníčky? Pokud ano, jak nejraději trávíte volný čas?

Je pravda, že na koníčky mi mnoho času nezbývá. Snažím se však veškerý volný čas trávit s rodinou, rádi cestujeme. Když mám trochu času, dojde i na práce na zahrádce.

Sdílejte tento článek