Jan Paparega: Zásadní věci jsme nepřecházeli jako naši předchůdci

Téměř 4 roky utekly jako voda a před námi jsou opět komunální volby. Nastal čas bilancování a představení plánů do budoucna. Ani jsem nestačil vnímat, jak rychle čas plynul a kolik věcí se nám povedlo zrealizovat. No, nebylo toho málo. Z našeho volebního programu jsme splnili 95% toho, co jsme slíbili.

Zoptimalizovali jsme hospodaření města tak, že jsme každý rok uzavřeli s přebytkem, který mnohonásobně převyšoval výsledek hospodaření předchozího vedení města pod taktovkou sdružení Mostečané Mostu. Za rok 2017 pak město Most hospodaří s přebytkem 250 milionů korun. To vše za stavu, kdy jsme na investiční záměry města uvolňovali každoročně částku přes 300 milionů korun.

Po celou dobu funkčního období nám bylo vyčítáno, že se při soutěžení veřejných zakázek nechováme transparentně, ale to je holý nesmysl. Vždyť jsme v této oblasti ušetřili v roce 2017 přes 40 milionů korun. Počet přímo zadaných veřejných zakázek poklesl ve srovnání s obdobím 2010-2014 o 12%. Z toho jasně vyplývá, že nelze hovořit o netransparentnosti, ale jen o tom, že předchozí vedení složené ze zástupců Sdružení Mostečané Mostu asi dělalo něco špatně.

Nastartovali jsme velkoplošné opravy komunikací a chodníků, na které jsme začali uvolňovat částku nejméně 50 milionů korun ročně oproti 20 milionům uvolňovaných dříve. Proč? Protože dříve se prováděly pouze malé opravy a toto „flikování“ bylo téměř k ničemu. Protože se dříve oprava komunikací a chodníků zanedbávala, jsou teď ve špatném stavu, který je možné zhojit v následujících 4 letech za zachování výše investic nejméně 50 milionů korun ročně. Pro srovnání mohu uvést, že v letech 2010-2014 bylo do oprav investováno 100 milionů korun oproti období 2014-2018, kdy bude proinvestováno zhruba 210 milionů korun.

 

Investice do Aquadromu i zimního stadionu

Zmíním se i o zanedbanosti areálů, které slouží veřejnosti, jako jsou Aquadrom a zimní stadion. Ačkoliv bývalé vedení města vědělo o potřebě údržby v těchto areálech, nebylo schopno si nechat zpracovat ani střednědobý plán údržby a oprav. Důsledkem je napříkad nynější kompletní výměna vnitřku bazénové haly v Aquadromu včetně hydroizolací, obměna části bazénové technologie, dodání nových tubusů tobogánů atd.

Ačkoliv jsme se mohli zachovat jako naši předchůdci a vše tiše přecházet s rizikem, že dojde k velkému problému, neudělali jsme to a postavili se k těmto zjištěním čelem. Do Aquadromu jsme investovali zhruba 30 milionů korun. Do zimního stadionu, jehož chlazení a herní plocha jsou téměř za hranicí životnosti, což bylo veřejným tajemstvím posledních několik let, bude ještě doinvestováno přibližně 32 milionů korun.

Doteď nerozumím tomu, jak se v minulosti mohly tyto zásadní věci přecházet i za cenu ohrožení jejich provozu. Ale možná se není čemu divit. Vždyť se neřešil ani havarijní stav mostu do Rudolic, který vede před mezinárodní železniční uzel. Naštěstí i tenhle problém jsme vyřešili, připravili vše ke kompletní rekonstrukci a ještě jsme získali dotaci 60 milionů na opravu tohoto mostu.

Je tu spousta věcí, které jsme zrealizovali. Namátkou jmenuji opravy a rekonstrukce v zařízeních pro seniory, investice do našich škol a školek, které sice v minulosti byly zatepleny, ale jaksi nikdo neřešil nevyhovující vnitřní prostory (zejména pak sociální zařízení či osvětlení, které v některých případech neodpovídalo hygienickým normám). To vše se napravuje a pokud budeme úspěšní v nadcházejících komunálních volbách, také se to napraví.

Získali jsme zpět do majetku budovu Repre spolu s přilehlým veřejným prostranstvím, které bylo v minulosti za velmi nevýhodných podmínek prodáno se záměrem jej zbourat a vytvořit zde obchodní monstrum podobné Centralu. Za tento boj jsem velmi rád, protože si nedovedu představit, že další prostor ve středu města by se proměnil v poloprázdnou komerční budovu.

Intenzivně připravujeme projektovou dokumentaci a střádáme finance, aby si město nemuselo na takto významnou investici v řádu několika stovek milionů brát úvěr. Zároveň dojde k úpravě veřejného prostranství okolo Repre, za které se Most nebude stydět. Shrnuto a podrženo, jestli konkurence tvrdí, že miluje Most a pod cenou se v minulosti zbavila takto hodnotné stavby za „pár kaček“, uděláte si jistě o jejich důvěryhodnosti sami obrázek.

Jsem rád, že jsme zapracovali na bezpečnosti našich škol a školek. Všechny jsou už vybaveny kamerovými systémy a také interkomy, které zamezí vstupu nežádoucích osob. Naše děti jsou tak v bezpečí a pro městskou a státní policii je snadné rozpoznat závadové osoby, které se budou v blízkosti těchto zařízení pohybovat.

Za naše čtyřleté působení jsme také začali velmi využívat takzvaných asistentů prevence kriminality, kteří působí při městské policii. Nejsou represivní složkou města, ale mají za úkol metodicky působit v lokalitách, které jsou více či méně závadové. Pokud jde o městskou policii, pak jsme zřídili speciální hlídky, které působí ve vyloučených lokalitách a dokážou tam v případě potřeby zjednat pořádek. Rovněž došlo ke zřízení služebny městské policie v bloku 525, tedy v místě, kde se množí výskyt nepřizpůsobivých osob. Aktivně se snažíme o nábor nových strážníků motivačním náborovým příspěvkem a vytvořením podmínek pro důstojné ohodnocení této náročné práce.

 

Úspěšný boj s nezaměstnaností

Ačkoli to samosprávě nepřísluší, snažíme se aktivně bojovat s nezaměstnaností tím, že jsme za 4 roky přilákali do SPZ Joseph 7 investorů, kteří zde vytvořili kolem 650 pracovních míst. Není tedy pravdou, že práce není. Pravdou naopak je, že někteří lidé, zejména ti, kteří zneužívají stávající systém poskytování dávek, zkrátka pracovat nechtějí.

Zavedli jsme institut pověřených zastupitelů pro komunikaci s příměstskými částmi, jimiž jsou Vtelno, Rudolice, Čepirohy a Souš. Z těchto setkání vyplynulo mnoho podnětů, kterými se vedení města zabývá a vychází vstříc vzneseným požadavkům přímo od jejich obyvatel.

V neposlední řadě bych rád vyzdvihl kulturní a společenský život v Mostě. Navýšili jsme počet akcí, které jsou pořádané nejen pro Mostečany, ale i pro široké okolí z 10 na neuvěřitelných 41. Jsem velmi rád, že jsme obnovili pořádání farmářských slavností, které se těší velké přízni. Změnili jsme koncept vánočních trhů, za nějž jsme dostali mnoho poděkování a kladných ohlasů.

Pořádáme sportovní akci celorepublikového formátu typu Night run, která každoročně láme rekordy v počtu účastníků. Pro naše seniory pořádáme sérii promenádních koncertů, které jsou hojně navštěvované. Nemohu opomenout, že jsem velmi vděčný za to, že jsme dotáhli možnost využít hrad Hněvín pro pořádání letních divadelních představení, která jsou beznadějně vyprodaná.

Dovolte mi, abych vám všem poděkoval za důvěru, kterou jste nám dali. Zároveň vás chci požádat, abyste nám svou přízeň zachovali a dali nám své hlasy v těchto komunálních volbách. Sázka na mládí se vyplácí a před námi je ještě mnoho rozdělané práce, od které bychom neradi utíkali. Díky.

Sdílejte tento článek