Sáša Štembera: Svěřili jste nám své město a já věřím, že jsme nezklamali

Před čtyřmi lety jsme přijali zodpovědnost za dění v našem městě. Je na vás, občanech Mostu a voličích, posoudit, v jakém stavu jsme město převzali, kým nebo čím byl tento stav způsoben. Zároveň se, prosím, zamyslete a posuďte, jak se Most za dobu končícího volebního období změnil.

Není pochyb, že od ideálního stavu jsme ještě daleko a je otázkou, zda lze tohoto stavu vůbec dosáhnout. Věřím ale, že je možné ocenit rozsah péče věnované úklidu a údržbě města, stav městské zeleně v létě a práci údržby v zimních měsících.

Mnozí z vás využívají potenciál areálu Benedikt s jeho širokou nabídkou rekreačních aktivit. Nepochybně ocení i úroveň péče, která je areálu věnována. Stejně tak je postupně objevován a využíván prostor nádrže Matylda. Výčet možností, které areál nabízí, není třeba zdůrazňovat. Je však nutné připomenout, že konečná podoba se stále tvoří – přibude parkoviště, novou tvář dostane sociální zázemí s recepcí, vznikne nová obslužná komunikace, přibudou cyklotrasy různé obtížnosti… Věřím, že nemalé prostředky, které jste nám svěřili formou svých daní, byly investovány smysluplně.

To, co nás a jistě i vás trápí nejvíce a co vnímáme jako zásadní problém, je sociální klima ve městě. Neustávající příliv nepřizpůsobivých, na sociálních dávkách parazitujících spoluobčanů s jejich nechutí účastnit se pracovního procesu. S tím samozřejmě souvisí pocit snížené bezpečnosti, sociální a životní dyskomfort obyvatel Mostu.

 

Negativní důsledky chaotické privatizace bytů

Kořeny této situace je možné nalézat v chaotické privatizaci bytového fondu, kdy v jeho důsledku město ztratilo jakékoliv možnosti tento stav ovlivňovat. Při absenci právního rámce spolu se široce rozkročenou a bezbřehou sociální politikou státu jsme svědky toho, že téměř celý Ústecký kraj směřuje k tomu, stát se vyloučenou lokalitou. Řešit tuto situaci z pozice městského zastupitelstva prakticky není možné.

Je třeba připomenout, že působení našeho sdružení v krajském zastupitelstvu, které má zákonodárnou iniciativu, bylo nepochopitelnou aktivitou některých opozičních zastupitelů znemožněno. Ztratili jsme tak možnost podílet se na řešení této situace.

Nicméně celý problém považujeme za naprosto zásadní a nehodláme se s touto situací smířit. Řešení je zdlouhavé a velmi obtížné… A my to víme.
Svěřili jste nám své město a já věřím, že jsme vás nezklamali. Chci doufat, že najdeme společnou cestu i v nadcházejícím volebním období.

Sdílejte tento článek