Rozhovor s Vlastimilem Vozkou

Jako dalšího kandidáta za ProMOST bychom Vám představili Ing. Vlastimila Vozku. Je bývalým dlouholetým vedoucím pracovníkem v hornictví. Působil téměř na všech hlubinných dolech v profesích od revírníka, hlavního inženýra až ředitele závodu a akciové společnosti. Z komunální politiky jej známe jako bývalého primátora města Mostu.

 

Jak hodnotíte Vaší práci ve sněmovně, kam jste byl občany zvolen v období 2013 až 2017?

Já sám mé působení hodnotím dobře. Práce ve sněmovně není pro občany tak viditelná, přesto si myslím, že zastoupení našeho regionu je nutností. Byl jsem místopředsedou ústavně-právního výboru, kde jsou projednávány zejména zákony související s justicí, ústavou, zákony týkající se lidských práv, shromažďování apod. Pro náš region je rovněž důležité mé působení v hospodářském výboru, kde jsem se zabýval problematikou energetického regulačního úřadu, energetiky obecně, hospodářskými otázkami konče. Zejména dopravě v našem regionu jsem podle mého názoru pomohl tlakem na regionální problematiku u silnice 1/13 v Komořanech a obchvatu silnice 1/27 ve Velemyšlevsi.

 

Řada občanů Vás postrádala v Mostě, co bylo příčinou?

Já tomu rozumím. Také jsem to od občanů často slýchal ve městě. Než jsem začal jezdit do sněmovny, tak jsem si nedokázal představit, že na vlastní město nebudu mít tolik času. Největší problém je dojíždění a stání v kolonách. Tím se ztrácí hodně času. To se nyní zásadně mění. Od podzimu 2017 již ve sněmovně nejsem, tak mám čas i energii se věnovat našemu městu.

 

Kde ve městě působíte?

Jsem členem rady města, předsedou dozorčí rady společnosti Technické služby města Mostu a.s. a předsedou dozorčí rady městského divadla. Kontrolní orgán, jak v technických službách, tak v divadle dozírá na dodržování vlastních předpisů a dodržování vlastních podnikatelských záměrů.

 

Víme, že mimo práci ve městě působíte i v regionálně působících organizacích. V jakých?

Mám rád hornickou historii a hornické tradice. Hornictví živilo generace havířů v našem regionu. Je naší povinností tradice a historii připomínat, protože bohužel silný politický tlak na náš obor dusí hornictví. Proto jsem rád, že Spolek severočeských havířů a Podkrušnohorské technické muzeum tyto tradice ukazuje a udržuje. V Podkrušnohorském technickém muzeu jsem předsedou správní rady.

Jsem velmi rád, že se jednomyslným rozhodnutím rady města Mostu znovu město přihlásí k tradicím uspořádáním setkání hornických měst v roce 2021. K tomu připravíme řadu akcí.

Mimo péči o historii jsem z pověření rady města zástupcem primátora v Hospodářské a sociální radě Mostecka. Je to v podstatě okresní tripartita. Považuji tuto práci pro region za velmi prospěšnou.

Jak práce v muzeu, tak v hospodářské a sociální radě, tak v městském divadle jsou práce neplacené. Stíháte se jim věnovat?
Rozhodně. O tuto problematiku se zajímám a považuji jí za prospěšnou. Navíc je tato práce do jisté míry provázána. Tak to, že za práci není žádný honorář mě nevadí.

 

Jaké problematice se chcete v případě zvolení věnovat?

Předně jsem rád, že mám na naše město nyní více času. V případě zvolení do zastupitelstva mám zájem se věnovat intenzivní práci především v radě města. Určitě budu nadále pracovat v Podkrušnohorském technickém muzeu. Ostatní je záležitostí koaličního jednání v návaznosti na výsledek voleb. Budu moc rád, když přijde k volbám co nejvíce občanů a budou tak mít příležitost se vyjádřit k zastupitelům ve městě. Podtrhuji ve městě, protože podle mých zkušeností jsou politické strany, které míchají témata patřící do sněmovních voleb s komunální problematikou.

Sdílejte tento článek