Alois Malý: Město se neuvěřitelně dobře stará o svoje staré občany

Od roku 1990 jsem byl velmi aktivní v odborářské práci na vysoké úrovni. Zde jsem, jako předseda odborů a člen jeho republikového vedení v Praze získal dobré kontakty a známosti. Po odchodu do důchodu před 11 lety jsem si uvědomil, že by bylo škoda nevyužít svoje kontakty pro práci v seniorském hnutí . Senioři byli v této době jaksi na okraji zájmů všech politických stran a vlád.

Vstoupil jsem proto do RSČR, kde jsem byl zvolen místopředsedou. Před osmi mlety se RSČR rozhodla zřizovat v krajích svoje pobočky – krajské rady seniorů. Založil jsem v Ústeckém kraji KRS a byl jsem, do dneška, dvakrát zvolen jejím předsedou.

Před 4 lety si nově vznikající sdružení v Mostě uvědomilo, že senioři jsou skupinou, na kterou se zapomíná a že by bylo dobré, aby měli ve vedení města svého zástupce. Byl jsem proto požádán, jako Mostečák, zda bych za Most nekandidoval do zastupitelstva. Kandidaturu jsem přijal, volby jsme vyhráli a začal jsem se o seniory a staré lidi starat.

Musím říci že, ač naše město má velmi mladé vedení, jsou jak pan primátor, tak oba náměstci velmi vstřícní a mají dobrý vztah k seniorům. Město se neuvěřitelně dobře stará o svoje staré občany. Když si vzpomenu, jak se o seniory starala dřívější garnitura a jak se o ní stará stávající vedení, tak to je neporovnatelné. Jak v otázkách finančních, tak ve vstřícnosti a ochotě se s nimi setkávat. Klub seniorů v Mostě je na špičkové úrovni, má svoje vlastní vedení, do kterého město nezasahuje. Jejich osmi členná rada si o dění v klubu sama rozhoduje. Také už třetím rokem město poskytlo na dopravu stotisícový příspěvek seniorům na rekondiční pobyt u moře. Zakoupil se pro staré lidi Taxík Maxík, se kterým mohou, za velmi nízký poplatek, jezdit k lékaři nebo nakupovat. Zrovna před spuštěním je připravena akce předání mobilních telefonů s tlačítkem pomoci. Pokud se starému člověku udělá špatně, stiskne tlačítko a automaticky na zavedené číslo, obdrží kontaktovaná osoba zprávu i s mapou, kde se jeho příbuzní nachází.

Proto jsem opět přijal nabídku, abych kandidoval za sdružení ProMost i v nadcházejících komunálních volbách. Pokud se nám podaří znovu ve volbách zvítězit, rád bych se opět angažoval v oblasti týkající se seniorů. Jak já, tak celé vedení jsme názoru, že si to naši občané obzvláště ti dříve narození, zaslouží.

Sdílejte tento článek