Alois Malý: Město se neuvěřitelně dobře stará o svoje staré občany

promost-alois-maly

Od roku 1990 jsem byl velmi aktivní v odborářské práci na vysoké úrovni. Zde jsem, jako předseda odborů a člen jeho republikového vedení v Praze získal dobré kontakty a známosti. Po odchodu do důchodu před 11 lety jsem si uvědomil, že by bylo škoda nevyužít svoje kontakty pro práci v seniorském hnutí . Senioři byli v této době jaksi na okraji zájmů všech politických stran a vlád.

Vstoupil jsem proto do RSČR, kde jsem byl zvolen místopředsedou. Před osmi mlety se RSČR rozhodla zřizovat v krajích svoje pobočky – krajské rady seniorů. Založil jsem v Ústeckém kraji KRS a byl jsem, do dneška, dvakrát zvolen jejím předsedou.

Před 4 lety si nově vznikající sdružení v Mostě uvědomilo, že senioři jsou skupinou, na kterou se zapomíná a že by bylo dobré, aby měli ve vedení města svého zástupce. Byl jsem proto požádán, jako Mostečák, zda bych za Most nekandidoval do zastupitelstva. Kandidaturu jsem přijal, volby jsme vyhráli a začal jsem se o seniory a staré lidi starat.

Musím říci že, ač naše město má velmi mladé vedení, jsou jak pan primátor, tak oba náměstci velmi vstřícní a mají dobrý vztah k seniorům. Město se neuvěřitelně dobře stará o svoje staré občany. Když si vzpomenu, jak se o seniory starala dřívější garnitura a jak se o ní stará stávající vedení, tak to je neporovnatelné. Jak v otázkách finančních, tak ve vstřícnosti a ochotě se s nimi setkávat. Klub seniorů v Mostě je na špičkové úrovni, má svoje vlastní vedení, do kterého město nezasahuje. Jejich osmi členná rada si o dění v klubu sama rozhoduje. Také už třetím rokem město poskytlo na dopravu stotisícový příspěvek seniorům na rekondiční pobyt u moře. Zakoupil se pro staré lidi Taxík Maxík, se kterým mohou, za velmi nízký poplatek, jezdit k lékaři nebo nakupovat. Zrovna před spuštěním je připravena akce předání mobilních telefonů s tlačítkem pomoci. Pokud se starému člověku udělá špatně, stiskne tlačítko a automaticky na zavedené číslo, obdrží kontaktovaná osoba zprávu i s mapou, kde se jeho příbuzní nachází.

Proto jsem opět přijal nabídku, abych kandidoval za sdružení ProMost i v nadcházejících komunálních volbách. Pokud se nám podaří znovu ve volbách zvítězit, rád bych se opět angažoval v oblasti týkající se seniorů. Jak já, tak celé vedení jsme názoru, že si to naši občané obzvláště ti dříve narození, zaslouží.

Sdílejte tento článek

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email