Alena Dernerová: Budu znovu u ministra apelovat na kvalitu zdravotní péče

Jsem členkou zdravotního výboru Senátu i členkou představenstva České lékařské komory. Byla jsem i ve Správní radě VZP, takže na zdravotnictví mohu pohlížet opravdu ze všech směrů. Navíc stále pracuji jako dětská neuroložka a zkušenosti z praxe jsou nenahraditelné.

Každý v Mostě i v celé zemi by si přál dostupnější zdravotnictví, zkrácení někdy dosti hrozných čekacích dob na vyšetření a zlevnění doplatků na léky.
Moje zkušenost je taková, že v posledních letech stále narůstá nedostatek lékařů i sester, což se týká nejen mostecké nemocnice, celého Ústeckého kraje, ale dokonce i pražských klinik, kde se všude z  těchto důvodů již musí uzavírat oddělení.

Na tento problém upozorňovala Česká lékařská komora opakovaně a léta nebyl řešen. Je to problém, který se nedá řešit na lokální úrovni, ale celostátně a koncepčně s výhledem do budoucnosti. Než se vychovají další generace lékařů a zdravotních sester, bude to nějakou dobu trvat.

Takže se dostáváme k problematice příchodu cizinců do českých nemocnic. Já za sebe říkám, že nejsem proti příchodu cizinců, ale musí být dodržována určitá pravidla. Cizinec musí umět česky a musí splnit předepsané zkoušky z medicíny.

 

Projekt Ukrajina nehledí na kvalitu

Nemůže to být něco jako Projekt Ukrajina, kdy by cizinec byl rok v doprovodu českého lékaře, který by ho měl zřejmě učit jak česky, tak nějakým lékařským postupům. To je naprosto nemyslitelné, protože čeští lékaři se v současné době nemohou plně věnovat ani mladým českým absolventům. Pak dochází k situaci, kdy je český lékař ve službě s cizincem vytížen ještě více, než kdyby tam byl sám.

Situace je svízelná, ale je řešitelná tím, že lékaři z ciziny složí aprobační zkoušky a zkoušku z českého jazyka. Takovýchto lékařů zde je již více než 100. Uvedená pravidla pak zabraňují poškozování zdraví našich občanů. Vedení krajů má ale jiný názor a prosazuje cizince ve variantě neumím česky a nevím, zda jejich medicínské znalosti odpovídají úrovni běžné v České republice.

Projekt Ukrajina sice na papíře vyřeší problémy s počtem lékařů, ale nehledí se na kvalitu. Momentálně je situace stran projektu Ukrajina taková, že do jednoho roku po příchodu Ukrajince do republiky tento musí složit aprobační zkoušku a zkoušku z jazyka.

Z pozice senátorky mohu opakovaně apelovat na ministra zdravotnictví, aby vždy myslel na kvalitu poskytované péče, která má již tradičně vysokou úroveň i přes podfinancování zdravotnického sektoru.

Nechci hovořit ale pouze v negativech. Jsem ráda, že se do mostecké nemocnice zakoupí z peněz kraje magnetická rezonance, která bude velkým přínosem jak pro lékaře, tak pro pacienty. Urychlí se tak diagnostika a možná i přiláká nové lékaře do mostecké nemocnice.

Sdílejte tento článek